Zakłady spożywcze bona sp. z o.o. realizują projekt pn. wdrożenie wyników własnych prac b+r.

logotyp bonaZakłady Spożywcze BONA sp. z o.o. realizują projekt pn. Wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie nowych, innowacyjnych prozdrowotnych sosów spożywczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej gamy produktów, sosów prozdrowotnych (żywność funkcjonalna), które nie są w chwili obecnej dostępne na rynku krajowym. W ramach projektu została wdrożona nowa gama sosów produkowanych na gorąco i na zimno. W celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia zamówienie prosimy o kontakt z działem handlowym. Wynikiem realizacji projektu było również wdrożenie ekoinnowacji organizacyjnej. Ekoinnowacyjność polega na automatyzacji wszystkich procesów realizowanych w naszej firmie oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

Planowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 5 889 841,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 3 062 717,32 zł tj. 52,00%